Përshëndetje te nderuar vizitor te ueb faqes Mergimataret.de ju njoftojmë se ueb faqja për momentin është ofline dhe shume shpejte do te jete online me risitë e ndryshme nga jeta e mërgimtareve  Kosovar

 

Deri atëherë ne si staf ua preferojmë ueb faqen www.kosovaime.com

 

                                                                                                Argëtime te këndshëm  !?